List of sponsors and children under sponsorship – All Categories

Sl. No SPONSOR’S NAME CHILD’S NAME / Date of Birth TYPE OF SPONSORSHIP SPONSORSHIP YEAR Renewal REHAB. PROGRAM
1 Aarthi Sankaran Muthukumar. M Endowment (Amudhasurabhi) Dec 2012 Special Ed. & Rehab
2 Aarthi Sankaran Karthika.G Endowment (Amudhasurabhi) June 2015 Residential Rehab
3 Aarthi Sankaran & Satish Artham Thangaraj S Endowment (Amudhasurabi) Dec 2016 Residential Rehab
4 Amar Amarnath Aljasia Endowment Mar-16 Early Intervention
5 Amar Amarnath Kala Yearly Sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2018 Early Intervention
6 Amar Amarnath Jasper Yearly Sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2018 Early Intervention
7 Amar Amarnath Divya Yearly Sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2018 Early Intervention
8 Amar Amarnath Sathiyamoorthi Yearly Sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2018 Early Intervention
9 Amar Amarnath Vignesh Yearly Sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2018 Early Intervention
10 Ananth Padmanabhan Mohamed Anushu. K Endowment (Srividya) 2010 Residential Rehab
11 Angelika Sellick Sri Nithi. R Endowment (Srividya) Dec 2013 Residential Rehab
12 Anil Kotecha Kaleeswaran R Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
13 Anilkumar & Shanthi Menon Isaivani M Endowment June 2017 Early Intervention
14 AnilKumar & Shanti Menon Esakki Appan. V Endowment (Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri) Dec 2013 Residential Rehab
15 Anilkumar and Shanthi Menon Ramalakshmi G Endowment Jun-13 Early Intervention
16 Anilkumar and Shanthi Menon Vignesh. P Endowment (Amudasurabhi & Dhanvanthri) 2010, 2011 Special Ed. & Rehab
17 Anilkumar and Shanthi Menon Indhumathi. A Endowment (Dhanvanthri) June 2011 Special Ed. & Rehab
18 Anilkumar and Shanthi Menon Indhurani P Endowment May-14 Early Intervention
19 Anilkumar and Shanthi Menon Keerthana. K Endowment (Srividya) May 2012 Special Ed. & Rehab
20 Anilkumar and Shanthi Menon Sundar. S Endowment (Dhanvanthiri) May 2012 Special Ed. & Rehab
21 Anilkumar and Shanthi Menon Kavi Selvam S Endowment Jun-13 Early Intervention
22 Anilkumar and Shanthi Menon Suji J Endowment May-14 Early Intervention
23 Anilkumar and Shanthi Menon Iyappan Endowment July 2014 (Initial Nov 2013) Early Intervention
24 Anilkumar and Shanthi Menon Ilakya E Endowment Oct-14 Early Intervention
25 Anilkumar and Shanthi Menon Arun Saravanan Endowment Oct-14 Early Intervention
26 Anilkumar and Shanthi Menon Mariselvi K Endowment Jun-15 Early Intervention
27 Anilkumar and Shanthi Menon Sakthibala Endowment Jun-15 Early Intervention
28 Anilkumar and Shanthi Menon Sivakumar Endowment Jun-16 Early Intervention
29 Anilkumar and Shanthi Menon Ananth Endownment June 2016 Early Intervention
30 Anilkumar and Shanthi Menon Padaiveetammal Endowment Jun-16 Early Intervention
31 Anilkumar and Shanthi Menon Gayathri Devi Endowment (Amudhasurabhi) Sep 2016 Special Ed. & Rehab
32 Anilkumar and Shanthi Menon Saran I Endowment (Amudhasurabhi) Sep 2017 Special Ed. & Rehab
33 Anjeeta Raghuraman Sowbiya Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
34 Anusha Raghuraman Bala Aswin Endowment (Srividya) Sep 2017 Special Ed. & Rehab
35 Anusowmya Ganapathy Baby Salini Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
36 Aravindhan V. Mukundan Sushanth Yearly Sponsorship Mar 2017 Renewed to March 2018 Early Intervention
37 Arti Thiagarajan Dhanya S Yearly Sponsorship August 2017 Renewed to August 2018 Early Intervention
38 Arun & Neelam Kapoor Srikanth.C.J Endowment
(Srividya)
Nov 2015 (2007) Special Ed. & Rehab
39 Arun Kapoor Deepak Endowment Oct 2016 Early Intervention
40 Arun Kapoor Mahalakshmi Endowment Dec 2017 Early Intervention
41 Arun Luthra Madevi Vetri M Endowment Nov 2016 Early Intervention
42 Ashish Kumar Mohamed Aslam M Yearly Sponsorship Nov 2014 Renewed to Nov 2015 Special Ed. & Rehab
43 Axis Pharmacy Esakkimuthu.P Endowment (Dhanvanthri) Sep 2016 (Dec 2012) Special Ed. & Rehab
44 Bhanvana & Mahendra Shah Vignesh Endowment (Srividya) 2010 Special Ed. & Rehab
45 Bharati Mohan Kalaivani. M Yearly Sponsorship May 2014 Renewed to May 2017 Residential Rehab
46 Cadambi & Kalpana Sriram Gokul.K Endowment (Amudhasurabhi & Dhanvanthri) Oct. 2010, March 2011 Special Ed. & Rehab
47 Cadambi Rangarajan Sathish Muthukumar Endowment (Dhanvanthri, Srividya) Jan 2016 Special Ed. & Rehab
48 Cadambi Rangarajan Abisha Endowment (Dhanvanthri, Srividya) Sep 2017 Special Ed. & Rehab
49 Cadambi Sriram Siva Sakthivel Endowment (Srividya) Sep 2017 Special Ed. & Rehab
50 Chandra Subramanian Pugazhenthi M Yearly Sponsorship Nov 2014 Renewed to Nov 2018 Special Ed. & Rehab
51 Chandramouli Ganesan Ranjana Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2018 Early Intervention
52 Chandrika & Shantaram Viswa K Endowment (Srividya) Nov 2015(2000) Special Ed. & Rehab
53 Charlotte A Cronin Aravind A Yearly Sponsorship Dec 2015 Renewed to Dec 2018 Special Ed. & Rehab
54 Chitra and Kunal Shah Vethika S Endowment Sep-14 Early Intervention
55 Chitra Viswanathan Keshia Slesar Yearly Sponsorship Sep 2016 (Dec 2013) Renewed to Dec 2014 Special Ed. & Rehab
56 Dinesh & Kavitha Krishna Gokul. K Endowment (Srividya) 2010 Special Ed. & Rehab
57 Dinesh and Kavitha Krishna Yathinesh Rahuram R Endowment Nov-13 Early Intervention
58 Dinesh and Kavitha Krishna Raja Manikam M Endowment Nov-13 Early Intervention
59 Dinesh and Kavitha Krishna Pattammal Endowment Oct 2014 Early Intervention
60 Dinesh and Kavitha Krishna Sumanitha Endowment Oct-14 Early Intervention
61 Dinesh and Kavitha Krishna Baranisakthi Endowment Oct 2016 Early Intervention
62 Dr. & Mrs. Valliappan Keerthana. K Endowment (Dhanvanthri) Sep. 2012 Special Ed. & Rehab
63 Dr. C. Narayanan Mano Balan S Yearly Sponsorship April 2017 Renewed to April 2018 Early Intervention
64 Dr. Prema & Dr. Shankar Vaidyanathan Madhu Sudhakar M Endowment Oct-14 Early Intervention
65 Dr. Shankar Vaidynanathan Karthika.G Endowment (Dhanvanthri) June 2015 Residential Rehab
66 Ezhil Baskaran and Arvind Ananthanarayanan Srihariachuthan V Yearly Sponsorship Sep-14 Renewed to Sep 2017 Early Intervention
67 Friends & Families of Meena B. Srinivasan Pounprasad Endowment July 2016 Early Intervention
68 Friends & Family in Memory of T N Krishnamurthy Pravin Endowment July 2016 Early Intervention
69 Friends & Family in memory of TN Krishnamurthy Vetrivel Endowment June 2016 Early Intervention
70 Gabrielle Loren Mohana Priya. R Endowment (Srividya) Feb. 2012 Residential Rehab
71 Gayatri and Sundar Moorthy Anushya. S Endowment Oct-14 Early Intervention
72 Geethapriya Balakrishnan Deebika J Yearly Sponsorship Mar 2017 Renewed to March 2018 Early Intervention
73 Girijs & V.S. Ananthanarayanan, Pravin kumar.A Endowment (Srividya) Sep 2015 Special Ed. & Rehab
74 Gita Sankaran Karthika.G Endowment (Srividya) June 2015 Residential Rehab
75 Gita Sankaran Harish Madavan Endowment (Amudhasurabi) Sep 2016 Special Ed. & Rehab
76 Gwen and Shyam Shankar Joshuva M Endowment Dec-13 Early Intervention
77 HCI Esakkimuthu.P Endowment (Srividya) Sep 2016 (Dec 2012) Special Ed. & Rehab
78 Jaikumar Chinnakonda Sivajothi Yearly Sponsorship Sep 2016 Renewed to Feb 2018 Special Ed. & Rehab
79 Jaikumar Chinnakonda Liyandar Yearly Sponsorship Sep 2016 Renewed to Feb 2018 Special Ed. & Rehab
80 Janani Subramanian Marish S Endowment Oct-13 Early Intervention
81 Jayakumar Srinivasan Sanshika Mathi T Endowment Nov 2016 Early Intervention
82 Jayashree & Venu Thampi Vanitha S Endowment (Amudhasurabhi, Srividya, Danvanthiri) Dec 2017 Residential Rehab
83 Jayashree Subramonia Petchikumar. S Endowment (Srividya, Dhanvanthri) Dec 2012 Special Ed. & Rehab
84 Jim Simpson Veldurai Yearly Sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
85 Kalavathi Sarma Sri Devi. R Yearly Sponsorship Dec 2013 Renewed to Mar 2018 Residential Rehab
86 Kalpana & Cadambi Sriram Saran S Endowment Oct 2014 Early Intervention
87 Kalpana & Cadambi Sriram Sahana Endowment Oct 2016 Early Intervention
88 Kalyanasundaram. S Mathan Kumar M Yearly Sponsorship Oct 2013 Renewed to Sep 2018 Special Ed. & Rehab
89 Kandavel Karthik Raja.M Endowment Sep 2016 Early Intervention
90 Kandavel Palanivel Abi Priya Endowment June 2017 Early Intervention
91 Kandavel Palanivel and Lakshmipriya Kandawel Kabilan K Endowment Jun-15 Early Intervention
92 Kanti & Tara Daya Abiksha Selvam Y Endowment (Amudasurabhi, Srividya & Danvanthri) Feb 2013 Residential Rehab
93 Kanti & Tara Daya Abupakkar Sithik Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2018 Early Intervention
94 Kanti & Tara Daya Anjel Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2018 Early Intervention
95 Kanti & Tara Daya Bala Sasikumar Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2018 Early Intervention
96 Kanti & Tara Daya Guhan Yearly Sponsorship June 2017 Renewed to June 2018 Early Intervention
97 Kanti & Tara Daya Ilaya Subash Yearly Sponsorship June 2017 Renewed to June 2018 Early Intervention
98 Kanti & Tara Daya Iswarya Yearly Sponsorship June 2017 Renewed to June 2018 Early Intervention
99 Kanti & Tara Daya Mathna Muginthan N Yearly Sponsorship Nov 2017 Renewed to Nov 2018 Early Intervention
100 Kanti & Tara Daya Levin Kumar Yearly Sponsorship Nov 2017 Renewed to Nov 2018 Early Intervention
101 Karim Ladak Pavishni S Endowment October 2017 Early Intervention
102 Krishnamoorthy Rajaram & Vinitha Muppudathi Selvam M Yearly Sponsorship Oct 2014 Renewed to Oct 2018 Special Ed. & Rehab
103 Krishnan Mohanakrishnan R Endowment (Srividya, Dhanvanthri) Jan 2017 Residential Rehab
104 Krishnan Esakkiraj M Endowmnet (Srividya, Dhanvanthri) Jan 2017 Special Ed. & Rehab
105 Krishnan Parameswaran Kavilesh. P Endowment Sep 2016 Early Intervention
106 Lakshmi Balasubramanyan Ramasubramanian M Yearly Sponsorship April 2013 Renewed to Apr 2018 Residential Rehab
107 Latha Sukumar Kannan. K Endownment 2003 Special Ed. & Rehab
108 Latha Sukumar Srimuththa M Endowment Nov 2016 Early Intervention
109 Latha Sukumar Vettriselvan Endowment Nov 2016 Early Intervention
110 Latha Sukumar Sujin R Endowment (Amudhasurabhi) Sep 2017 Special Ed. & Rehab
111 Malini Giridhar Murugeswari M Endowment (Amudhasurabhi) Feb 2014 Special Ed. & Rehab
112 Malini Giridhar John Penchamin K Endowment Nov 2016 Early Intervention
113 Malini Giridhar Sundhar Endowment Nov 2016 Early Intervention
114 Malini Giridhar Manoj K Endowment Nov 2016 Early Intervention
115 Malini Giridhar Maha Shree Endowment Nov 2016 Early Intervention
116 Malini Giridhar Berlin S Endowment Nov 2016 Early Intervention
117 Malini Giridhar Bala Aswin Endowment (Amudhasurabhi) Sep 2017 Special Ed. & Rehab
118 Mandayam Sriram Esaiselvi K Endowment Dec 2016 Early Intervention
119 Mandayam Sriram Dhaniya Sree Yearly Sponsorship June 2017 Renewed to June 2018 Early Intervention
120 Mandayam Sriram Mohamed Hasik Yearly Sponsorship June 2017 Renewed to June 2018 Early Intervention
121 Mandy Dausener Aslom Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2018 Early Intervention
122 Mani Srinivasan Madabusi Jeeva Midhra Yearly Sponsorship June 2017 Renewed to June 2018 Early Intervention
123 Mark Boyko Susi S Endowment Oct 2014 Early Intervention
124 Mark Boyko Inisha.A Endowment (Dhanvanthri) June 2016 Residential Rehab
125 Meena and B. Srinivasan Sudalai R Endowment July 2014 (Initial Dec 2012) Early Intervention
126 Meena and B. Srinivasan Selvapushbam Endowment Nov-14 Early Intervention
127 Meena and B. Srinivasan Maharani G Endowment May-15 Early Intervention
128 Meena and B. Srinivasan Akilesh. M Endowment Nov-15 Early Intervention
129 Meena and B. Srinivasan Ramprasad. S Endowment Nov-15 Early Intervention
130 Meena and B. Srinivasan Murugan K Endowment Nov 2016 Early Intervention
131 Meena and B. Srinivasan Ragini Endowment Nov 2016 Early Intervention
132 Meena Suppiah Syed Masood Endowment (Amudhasurabi, Srividya) Sep 2016 Special Ed. & Rehab
133 Meena Suppiah Vetrivel K Endownment Oct 2016 Early Intervention
134 Meena Suppiah Rajesh Endowment Oct 2016 Early Intervention
135 Mitesh Parikh Mohamed Anushu. K Endowment (Amudhasurabhi) 2008 Residential Rehab
136 Mitesh Parikh Arun Courtralam.T Endowment (Amudhasurabhi, Sri Vidya) 2008 Special Ed. & Rehab
137 Mitesh Parikh Indira gandhi Endowment June 2016 Early Intervention
138 Mitesh Parikh Hariharan Endowment June 2016 Early Intervention
139 Mitesh Parikh Kathirvel M Endowment Nov-13 Early Intervention
140 Mitesh Parikh Mohana Priya. R Endowment (Dhanvanthri) August 2012 Residential Rehab
141 Mitesh Parikh Sri Nithi. R Endowment (Amudhasurabhi) Dec 2013 Residential Rehab
142 Mitesh Parikh Thamarai Selvan S Endowment Nov-13 Early Intervention
143 Mitesh Parikh Deepika R Endowment July 2014 (Initial Nov 2013) Early Intervention
144 Mitesh Parikh Saran I Endowment (Dhanvanthri) Sep 2017 Special Ed. & Rehab
145 Mitheh Parikh Sivasubramaniyan Endowment (AMudhasurabhi, Srividya) June 2016 Residential Rehab
146 Moen Pedersen Nithya. M Yearly Sponsorship April. 2011 Renewed to Apr – 18 Residential Rehab
147 Mr. & Mrs. Dilip Rajendran. Aathesh. M Endowment Jan-15 Early Intervention
148 Ms. Madhavi & Mr. K.N. Venkatraman Inisha.A Endowment (Srividya) June 2016 Residential Rehab
149 Muralidharan Thanga Sudali. V Endowment (Srividya) Nov 2015 (2004) Special Ed. & Rehab
150 N Subramaniyan Manikandan S Endowment Nov 2016 Early Intervention
151 Nara Manickam Petchikumar. S Endowment (Amudhasurabhi) 2009 Special Ed. & Rehab
152 Nara Manickam Gayathri. S Yearly Sponsorship Sep 2013 Renewed to June 2018 Special Ed. & Rehab
153 Nargiz Daya Mohamed Anushu. K Endowment (Dhanvanthri) Dec 2011 Residential Rehab
154 Naveen Seth Abinas. V Endownment Sep 2016 Early Intervention
155 Naveen Seth Shyam Endowment (Amudhasurabhi) Sep 2016 Special Ed. & Rehab
156 P.I. Arasu Inisha.A Endowment (Amudhasurabhi) June 2016 Residential Rehab
157 Padma Gopinath Gowsaliya Devi.S Yearly Sponsorship Nov 2015 Renewed to Dec 2017 Residential Rehab
158 Panchapakesans Pradeep. M Endowment (Amudhasurabhi) 2016 Residential Rehab
159 PERRY CHANDRASEKAR Muthukannan T Endowment (Amudhasurabhi) June 2013 Special Ed. & Rehab
160 Peter Lee Thirumalai Selvi Yearly sponsorship May-16 Renewed to May 2018 Early Intervention
161 Peter Maschi Harish Madavan Endowment (Srividya) Sep 2016 Special Ed. & Rehab
162 Peter Masci Shyam Endowment
(Srividya)
Sep 2016 Special Ed. & Rehab
163 Pon Sivaji Muthukumar. M Endowment (Srividya) Nov 2015 (2000) Special Ed. & Rehab
164 Prema Vaidynanathan Esakki Raj.V Endowment (Srividya) June 2015 Residential Rehab
165 Raj Kandiah Pravin kumar.A Endowment
(Dhanvanthri)
Nov 2015 Special Ed. & Rehab
166 Raj Shunmugavelu Esakki Raj.V Endowment (Amudhasurabhi) June 2015 Residential Rehab
167 Rajiv Joshi Anandhi. K Yearly Sponsorship September 2012 Renewed to Sep 2017 Special Ed. & Rehab
168 Raju & Vyjayanthi Chander Sathiyasri Endowment Nov 2016 Early Intervention
169 Rama and Som Bhari Abdul Majith Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
170 Ramesh Krishnamachary Muthu Selvi C Yearly Sponsorship May 2013 Renewed to Mar 2018 Special Ed. & Rehab
171 Ramesh Santhanam Mahendran K Yearly Sponsorship Nov 2013 Renewed to Nov 2017 Special Ed. & Rehab
172 Ramesh Santhanam Muvina Yearly Sponsorship Sep 2017 Renewed to Nov 2017 Special Ed. & Rehab
173 Robert Stenstrom Susmitha P Yearly Sponsorship Oct 2014 Renewed to Oct 2018 Early Intervention
174 Robyn & Robert Seona Mohanapriya. R Endowment (Amudhasurabhi) Nov. 2011 Residential Rehab
175 Ronjan Raha Subhabalan Endowment 2015 Early Intervention
176 Ryan Liebscher Arun Courtralam. T Endowment (Dhanvanthri) Dec 2011 Special Ed. & Rehab
177 Sacha & Shelly Ghai Afzar Mydeen A Yearly sponsorship March 2015 Renewed to March 2017 Special Ed. & Rehab
178 Sacha & Shelly Ghai Rani P Endowment July 2014 (Initial Jan 2013 for Siva Karthika) Early Intervention
179 Sai Tejus Tuppal Asathullah Endowment Oct 2016 Early Intervention
180 Sarada Prasad Dr. Thangaraj S Endowment (Srividya) Dec 2016 Residential Rehab
181 Saradha & V.I. Lakshmanan Sakthiji Arun S Endowment Dec-13 Early Intervention
182 Saradha & V.I. Lakshmanan Noor Jamila K Endowment 2014 Early Intervention
183 Sarla Bhuta Senthil Kumar. J Endownment 2003 Special Ed. & Rehab
184 Sarla Bhuta Madan Kumar. R Endownment 2002 Special Ed. & Rehab
185 Sarla Bhuta Nandakumar. U Endownment 2002 Special Ed. & Rehab
186 Sarla Bhuta Parthiban. M Endownment 2003 Special Ed. & Rehab
187 Sarla Bhutha Keerthana. K Endowment (Amudhasurabhi) 2009 Special Ed. & Rehab
188 Sashidhar Eranki Esakkimuthu.P Endowment (Amudhasurabhi) Sep 2016 (2008) Special Ed. & Rehab
189 Sathya Krishnakumar Krishnapriya A Endowment Feb-14 Early Intervention
190 Satish Kumarasami Anpukarasi Endowment Oct 2016 Early Intervention
191 Satnam Litt Ganesh Moorthi Endowment Oct 2016 Early Intervention
192 SENTHIL THIYAGARAJAN Isaimathi.B Yearly Sponsorship Sep 2015 Renewed to Nov 2018 Special Ed. & Rehab
193 Senthil Thiyagarajan Mariselvi T Endowment October 2017 Early Intervention
194 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri Subhiksha Sri. P Endowment Oct 2016 Early Intervention
195 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri Malathi.G Endowment Oct 2016 Early Intervention
196 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri Akshyanivasini Endowment Sep-15 Early Intervention
197 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri Mukila Endowment Mar-16 Early Intervention
198 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri Suthershanan Endowment Mar 2017 Early Intervention
199 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri Kalai Selvi Endowment Nov 2017 Early Intervention
200 Seth Sundar Karthik K Endowment Nov 2016 Early Intervention
201 Shaji Nadarajalingam Sudalaimuthu. S Yearly Sponsorship June 2016 Renewed to Sep 2018 Residential Rehab
202 Shaji Nadarajalingam Yogieswari Yearly Sponsorship June 2016 Renewed to Sep 2018 Residential Rehab
203 Shaji Nadarajalingam Murugan E Yearly Sponsorship Mar 2017 Renewed to June 2018 Special Ed. & Rehab
204 Shajiraj Nadarajalingam Arunkumar. C Yearly Sponsorship Apr. 2010 Renewed to March 2018 Residential Rehab
205 Shajiraj Nadarajalingam Poosaidurai. M Yearly Sponsorship Apr. 2010 Renewed to March 2018 Residential Rehab
206 Shajiraj Nadarajalingam Jothi Ram. S Yearly Sponsorship Sept. 2009 Renewed to Sep 2018 Special Ed. & Rehab
207 Shajiraj Nadarajalingam Muthu Bhavani. A Yearly Sponsorship Nov. 2009 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
208 Shajiraj Nadarajalingam Sameera Irfana. I Yearly Sponsorship Nov. 2009 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
209 Shajiraj Nadarajalingam Zuhail Ahamed. A Yearly Sponsorship Dec 2013 Renewed to Sep 2018 Special Ed. & Rehab
210 Shajiraj Nadarajalingam Ramkumar M Yearly Sponsorship May 2011 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
211 Shajiraj Nadarajalingam Ulaganathan P Yearly Sponsorship May 2011 Renewed to June 2018 Residential Rehab
212 Shajiraj Nadarajalingam Kabilan. K Yearly Sponsorship Oct 2011 Renewed to Sep 2018 Residential Rehab
213 Shajiraj Nadarajalingam Karthika. M Yearly Sponsorship Oct 2011 Renewed to Sep 2018 Residential Rehab
214 Shajiraj Nadarajalingam Deepa Sundar. S Yearly Sponsorship Oct 2011 Renewed to Sep 2018 Residential Rehab
215 Shajiraj Nadarajalingam Esakkimuthu. T Yearly Sponsorship Oct 2011 Renewed to Dec 2017 Residential Rehab
216 Shajiraj Nadarajalingam Alagu Selvam Yearly Sponsorship August 2012 Renewed to June 2018 Special Ed. & Rehab
217 Shajiraj Nadarajalingam Sakthi Gokul Yearly Sponsorship August 2012 Renewed to June 2018 Special Ed. & Rehab
218 Shajiraj Nadarajalingam Harihara Subbramanian. R Yearly Sponsorship Dec 2012 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
219 Shajiraj Nadarajalingam Menaka. M Yearly Sponsorship Dec 2012 Renewed to June 2018 Special Ed. & Rehab
220 Shajiraj Nadarajalingam Muthu Krishnan. R Yearly Sponsorship Dec 2012 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
221 Shajiraj Nadarajalingam Muthu Kumar. G Yearly Sponsorship Dec 2012 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
222 Shajiraj Nadarajalingam Vasanth Kumar. K Yearly Sponsorship Jan 2013 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
223 Shajiraj Nadarajalingam Mohaideen Fazil Askab Yearly Sponsorship Dec 2013 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
224 Shajiraj Nadarajalingam Saisankar.M Yearly Sponsorship Mar 2015 Renewed to Sep 2018 Special Ed. & Rehab
225 Shajiraj Nadarajalingam Venkatesh M Yearly Sponsorship Aug 2014 Renewed to Sep 2018 Special Ed. & Rehab
226 Shajiraj Nadarajalingam Ram Kumar.S Yearly Sponsorship Dec 2013 Renewed to Dec 2017 Residential Rehab
227 Shajiraj Nadarajalingam Sudharshan.S Yearly Sponsorship Mar 2015 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
228 Shajiraj Nadarajalingam Abdul Rahim .K Yearly Sponsorship Dec 2012 Renewed to Dec 2017 Residential Rehab
229 Shajiraj Nadarajalingam Ishanika.V Yearly Sponsorship Sep 2015 Renewed to June 2018 Special Ed. & Rehab
230 Shajiraj Nadarajalingam P.Madesh Yearly Sponsorship Sep 2015 Renewed to June 2018 Special Ed. & Rehab
231 Shajiraj Nadarajalingam Malini Kalees.G Yearly Sponsorship Sep 2015 Renewed to Sep 2018 Special Ed. & Rehab
232 Shajiraj Nadarajalingam M.Mathumithra Yearly Sponsorship Sep 2015 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
233 Shajiraj Nadarajalingam Abdul Rahuman Masood. A Yearly Sponsorship August 2012 Renewed to June 2018 Special Ed. & Rehab
234 Shajiraj Nadarajalingam Arshiya Fathima Yearly Sponsorship 2016 Renewed to March 2018 Early Intervention
235 Shajiraj Nadarajalingam Balapriya Yearly sponsorship 2016 Renewed to March 2018 Early Intervention
236 Shajiraj Nadarajalingam Balasaraswathi Yearly sponsorship 2016 Renewed to March 2018 Early Intervention
237 Shajiraj Nadarajalingam Balatharson Yearly sponsorship 2016 Renewed to March 2018 Early Intervention
238 Shajiraj Nadarajalingam Banumathi Yearly sponsorship 2016 Renewed to March 2018 Early Intervention
239 Shajiraj Nadarajalingam Dhivanmariyam Yearly sponsorship 2016 Renewed to June 2018 Early Intervention
240 Shajiraj Nadarajalingam Jegadesh Yearly sponsorship 2016 Renewed to June 2018 Early Intervention
241 Shajiraj Nadarajalingam Kamalesh Yearly sponsorship 2016 Renewed to June 2018 Early Intervention
242 Shajiraj Nadarajalingam Pon Aswin Yearly sponsorship July 2016 Renewed to June 2018 Early Intervention
243 Shajiraj Nadarajalingam Karthiga Yearly sponsorship 2016 Renewed to June 2018 Early Intervention
244 Shajiraj Nadarajalingam Mahapriya Yearly sponsorship 2016 Renewed to Sep 2018 Early Intervention
245 Shajiraj Nadarajalingam Manokar Yearly sponsorship 2016 Renewed to Sep 2018 Early Intervention
246 Shajiraj Nadarajalingam Mugesh Yearly sponsorship 2016 Renewed to Sep 2018 Early Intervention
247 Shajiraj Nadarajalingam Muthumari Yearly sponsorship 2016 Renewed to Sep 2018 Early Intervention
248 Shajiraj Nadarajalingam Nandini Yearly sponsorship 2016 Renewed to Sep 2018 Early Intervention
249 Shajiraj Nadarajalingam Puvarasi Yearly sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
250 Shajiraj Nadarajalingam Selvarani Yearly sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
251 Shajiraj Nadarajalingam Thanga Muppudathi Yearly sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
252 Shajiraj Nadarajalingam Varshan Yearly sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
253 Shajiraj Nadarajalingam Vishnu Kannan Yearly sponsorship Mar 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
254 Shajiraj Nadarajalingam Mari Selvam Yearly Sponsorship Sep 2016 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
255 Shajiraj Nadarajalingam Venkatraman Yearly Sponsorship Sep 2016 Renewed to June 2018 Special Ed. & Rehab
256 Shajiraj Nadarajalingam Wilson Yearly Sponsorship Sep 2016 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
257 Shajiraj Nadarajalingam Gomu G Yearly Sponsorship Mar 2017 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
258 Shajiraj Nadarajalingam Subash K Yearly Sponsorship Mar 2017 (Aug 2014) Renewed to Sep 2018 Special Ed. & Rehab
259 Shajiraj Nadarajalingam Ilakkia Yearly Sponsorship Sep 2017 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
260 Shajiraj Nadarajalingam Manikandan K Yearly Sponsorship Sep 2017 Renewed to June 2018 Special Ed. & Rehab
261 Shilpa Parikh Thanga Sudali. V Endowment (Amudhasurabhi) 2008 Special Ed. & Rehab
262 Shyam Nagarajan and Nayan Shyam Aathithya Endowment Oct 2016 Early Intervention
263 Shyam Nagarajan and Nithila Shyam Sarojini Endowment Oct 2016 Early Intervention
264 Siddarth Sankaran Manjubala K Endowment Nov 2016 Early Intervention
265 Siddharth Sankaran Vignesh S Endowment Oct-14 Early Intervention
266 Siddharth Sankaran Saran I Endowment (Srividya) Sep 2017 Special Ed. & Rehab
267 Sindhu Suppiah Mugilarasu T Endowment April 2017 Early Intervention
268 Sivaranjan Sastri Swetha Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2018 Early Intervention
269 Srinath V Iyer Subhashini.A Yearly Sponsorship Dec 2013 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
270 Subha and Shyam Nagarajan Viswa K Endowment (Amudhasurabhi) Nov 2014 Special Ed. & Rehab
271 Subha and Shyam Nagarajan Seethalakshmi R Endowment Oct-13 Early Intervention
272 Subha and Shyam Nagarajan Sridharan D Endowment Oct-13 Early Intervention
273 Sugandhi Srinivasan Amritha Endowment Oct 2016 Early Intervention
274 Sugantha & R. K. Moorthy Navindramoorthi M Endowment April 2017 Early Intervention
275 Sugantha & R.K.Murthy Sriram K Endowment (Amudhasurabhi) March 2015 Special Ed. & Rehab
276 Sugantha & R.K.Murthy Mathi Akash Endowment Apr-14 Early Intervention
277 Sugantha & R.K.Murthy Kanishka Endowment 2014 Early Intervention
278 Sugantha & R.K.Murthy Thangaraj S Endowment (Dhanvanthri) Dec 2016 Residential Rehab
279 Sugantha & R.K.Murthy Siva Sakthivel Endowment (Amudhasurabhi) Sep 2017 Special Ed. & Rehab
280 Sulochana Chandramouli Hari Selvi M Endowment May-14 Early Intervention
281 Suman & Ramani Ramakrishnan Sujin R Endowment (Srividya) Sep 2017 Special Ed. & Rehab
282 Sundra Rajan Ramalakshmi G Endowment Sep 2017 Special Ed. & Rehab
283 Suresh and Shobha Raman Kanishka Veni S Endowment Nov-14 Early Intervention
284 Suresh and Shobha Raman Inthuja Endowment Dec-15 Early Intervention
285 Surinder Allagh Sabari Anbu Yearly Sponsorship Nov 2017 Renewed to Nov 2018 Early Intervention
286 Thambirajah Yogarajah Mari Kani C Yearly Sponsorship Mar 2014 Renewed to Mar 2018 Residential Rehab
287 UL Injury & Disability Law Akilan Endowment May-16 Early Intervention
288 UL Injury & Disability Law Ashok Endowment May-16 Early Intervention
289 UL Injury & Disability Law Santhosh Endowment May-16 Early Intervention
290 UL Injury & Disability Law Balasree Endowment Mar 2017 Early Intervention
291 UL Injury & Disability Law Santhiyalakshmi Endowment Mar 2017 Early Intervention
292 UL Injury & Disability Law Durgadevi Endowment Mar 2017 Early Intervention
293 Unni Raja Syed Masood Endowment (Dhanvanthri) Sep 2016 Special Ed. & Rehab
294 Urmila and V.Sagar Sachdev Esakkirajkumar Endowment April 2017 Early Intervention
295 Usha & T.K. Ramachandar Maruthupandi Yearly Sponsorship Sept. 2007 Renewed to Sep 2018 Village Based Rehab
296 V.I.Lakshmanan Mathivarsha M Endowment Nov 2016 Early Intervention
297 V.Raghuraman Esanthkumar Endowmnet Dec 2016 Early Intervention
298 Vamini Selva Siva Sakthivel Endowment (Dhanvanthri) Sep 2017 Special Ed. & Rehab
299 Vamini Selvanandam Abhijith.M Endowment Oct 2017 Early Intervention
300 Vanoli Chander Balakumar K Endowment Nov-15 Early Intervention
301 Varadharajan Kidambi Willson Bass A Endowment Aug-14 Early Intervention
302 Varsha & Gaurang Shah Gayathri Devi Endowment (Srividya) Sep 2016 Special Ed. & Rehab
303 Vasantha Valliappan Sundar. S Endowment (Amudhasurabhi, Srividya) 2009, 2009 Special Ed. & Rehab
304 Vasundara Raj Indhumathi. A Endowment (Amudhasurabhi, Sri Vidya) 2009, 2010 Special Ed. & Rehab
305 Vasundhara Raj Srikanth.C.J Endowment (Amudhasurabhi) Oct 2013 Special Ed. & Rehab
306 Venkat and Sowmya Kannan Esakkimuthu Endowment Oct 2016 Early Intervention
307 Vineet Gupta Anu Uthra Sri Endowment Oct 2016 Early Intervention
308 Viswanathan Ramanitharan Arun Samy Yearly Sponsorship Oct 2016 Renewed to Oct 2017 Early Intervention
309 Yasotha Balasubramanian Arulvinci Yearly Sponsorship Oct 2016 Renewed to Oct 2017 Early Intervention
310 Yegappan Dr Godson Raja Endowment Nov 2016 Early Intervention
311 Yegappan.Dr Isai Nandhini. P Endowment (Amudhasurabhi) Sep 2017 Special Ed. & Rehab