Successfully Completed

Sl. No SPONSOR’S NAME CHILD’S NAME / Date of Birth TYPE OF SPONSORSHIP SPONSORSHIP YEAR Renewal REHAB. PROGRAM
1 Mr. & Mrs. Dilip Rajendran. Aathesh. M Endowment Jan 2015 Early Intervention
2 Udaya and Rekha Shankar, Abarna Devi Endowment Dec 2017 Early Intervention
3 Shajiraj Nadarajalingam, Abdul Rahim M Yearly Sponsorship Dec 2013 Renewed to Dec 2017 Residential
4 Shajiraj Nadarajalingam, Abdul Rahman Masood Yearly Sponsorship August 2012 Renewed to June 2018 Special Ed
5 Avani Event Centre, Abilesh.S Endowment Nov 2018 Early Intervention
6 Venkataraman Krishnan (Krish Krishnan), Abinesh Kandha R Endownment Jun-18 Early Intervention
7 Shajiraj Nadarajalingam, Abishek M Yearly sponsorship July 2017 initally July 2016 Renewed to June 2018 Early Intervention
8 Vasu Rengarajan, Adshaya Yearly Sponsorship Dec 2017 Early Intervention
9 Shajiraj Nadarajalingam, Afrin Fathimal. P Yearly Sponsorship Sep 2009 – July 2014 Special Ed
10 Cadambi Rangarajan, Agastin. L Dhanvanthri, Srividya Jan 2016 Special Ed
11 Udaya and Rekha Shankar, Agilesh S Endowment Dec 2017 Early Intervention
12 Shajiraj Nadarajalingam, Aieda Sowndarya. K Yearly Sponsorship July 2010 Residential
13 Sunish Uppal, Akilan Endownment May 2016 Early Intervention
14 Nathan Sridharan, Akthab. M Yearly Sponsorship Apr 2010 Special Ed
15 Shajiraj Nadarajalingam, Alagu Karthika. S Yearly Sponsorship Oct 2010 Special Ed
16 Jayashree Subramanian, Sunil Ghai, Alagu sundari Amudhasurabhi, Sri Vidya, Dhanvanthri (Yearly Sponsorship) Feb 2010 & Oct 2010, Nov 2010 Special Ed
17 Aarthi Sankaran and Satish Artham, Ambeth Raj. M Amudhasurabhi 2004 Special Ed
18 Sugandhi Srinivasan, Amritha Endownment Oct 2016 Early Intervention
19 Anilkumar and Shanthi Menon, Ananth Endownment June 2016 Early Intervention
20 Cindy & Grant Smith, Ananthi. S Yearly Sponsorship Jan 2010 Residential
21 Anusha Raghuraman, Malini Giridhar, Anitha. S Amudhasurabhi, Srividya Oct 2013(initially 1999),Nov 2015 Special Ed
22 Chitra Viswanathan, Anitha. S Yearly Sponsorship Dec 2013 Special Ed
23 Kanti & Tara Daya, Anjel A Yearly Sponsorship Nov 2016 Early Intervention
24 Satish Kumarasami, Anpukarasi Endownment Oct 2016 Early Intervention
25 Vineet Gupta, Anu Uthra Sri Endownment Oct 2016 Early Intervention
26 Moveo Sport & Rehab Centre, Vancouver, Anusubha. D Yearly Sponsorship Dec 2009 Residential
27 Shajiraj Nadarajalingam, Arshiya Fathima Yearly Sponsorship 2016 Early Intervention
28 Yasotha Balasubramanian, Arul Selvam Yearly Sponsorship Jan 2018 Initially Oct 2016 Renewed to Oct 2017 Early Intervention
29 Yasotha Balasubramanian, Arulvinci Yearly Sponsorship Oct 2016 Early Intervention
30 Mark Boyko, Arumugam. S Amudhasurabhi May 2012 Residential
31 Viswanathan Ramanitharan, Arun Samy Yearly Sponsorship Oct 2016 Early Intervention
32 Anilkumar and Shanthi Menon, Arun Saravanan Oct 2014 Endowment Early Intervention
33 Ram Amarnath, Aruna Subasri B Endowment Jan 2018 Early Intervention
34 Shajiraj Nadarajalingam, Arunkumar. C Yearly Sponsorship June 2009 Renewed to March 2019 Residential
35 Anu Panchapakesan, Arunkumar. K Amudhasurabhi 2007(initially 2006) Residential
36 Sai Tejus Tuppal, Asathullah Endownment Oct 2016 Early Intervention
37 Sashidhar Eranki, Ashok. M 1998 Special Ed
38 Aarthi Sankaran and Satish Artham, R.K.Murthy, Sarada Prasad Dr., Satish Artham, Asirvatham Endowment (Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri) July 2011, 2008 Residential
39 Mandy Dausener, Aslom Yearly Sponsorship Nov 2016 Early Intervention
40 Shajiraj Nadarajalingam, Aswin Kumar. V Yearly sponsorship Aug 2014 Special Ed
41 Mandayam Sriram, Bala Yearly Sponsorship July 2017 initially June 2017 Renewed to June 2018 Early Intervention
42 Anusha Raghuraman, Malini Giridhar, Bala Aswin Amudhasurabhi*, Srividya** Sep 2017 Special Ed
43 Mitesh Parikh, Balakrishnan. P Amudhasurabhi & Srividya 2007 & 2010 Residential
44 Vanoli Chander, Balakumar. K Endowment Nov 2015 Early Intervention
45 Axis Pharmacy, M.K.Krishna Moorthy, Padma Gopinath, Siddarth Sankaran, Balamurugan. M Dhanvanthri(Providing for medical & rehabilitation),Srividya(providing for food) 2008, Dec 2012, Dec 2012 Special Ed
46 Shajiraj Nadarajalingam, Balapriya Yearly sponsorship 2016 Renewed to March 2018 Early Intervention
47 Shajiraj Nadarajalingam, Balasaraswathi Yearly sponsorship 2016 Renewed to March 2018 Early Intervention
48 Shajiraj Nadarajalingam, Banumathi Yearly sponsorship 2016 Early Intervention
49 Jaikumar Chinnakonda, Banupriya. P Amudhasurabhi Dec 2012 Special Ed
50 Meena Suppiah, Unni Raja, Bavani. I Amudhasurabhi,Srividya,Dhanvanthri 2008, 2011, Dec 2012 Special Ed
51 Udaya and Rekha Shankar, Baveen Endowment Dec-17 Early Intervention
52 Nara Manickam, Bavida. A Yearly Sponsorship July 2009 Residential
53 Shajiraj Nadarajalingam, Deepa Sundar S Yearly Sponsorship Oct 2011 Renewed to Sep 2018 Residential
54 Arun Kapoor, Deepak Endownment Oct 2016 Early Intervention
55 Mitesh Parikh, Deepika. R Endowment July 2014 (Initial Nov 2013) Early Intervention
56 Varsha and Gaurang Shah, Dhanalakshmi. M Srividya 2004 Residential
57 Janani Chandran, Dhanu Pow.A Endowment Nov 2018 Early Intervention
58 Arti Thiagarajan, Dhanya S Yearly Sponsorship August 2017 Early Intervention
59 SaiGopal Visvanathan, Dheena Deepak Yearly Sponsorship Dec 2018 Early Intervention
60 Shajiraj Nadarajalingam, Dhivanmariyam Yearly sponsorship June 2016 Early Intervention
61 Amar Amarnath, Divya Yearly Sponsorship Dec-16 Renewed to Dec 2018 Early Intervention
62 Sunish Uppal, Durgadevi Endownment Mar-17 Early Intervention
63 HCI, Easter Selvi. P 1996 Residential
64 A2Z Logistics, Esakki Janci. B Yearly Sponsorship Sep 2013 Special Ed
65 Prema Vaidynanathan, Raj Shunmugavelu, Esakki Raj V Amudhasurabhi* ,Srividya* June 2015 (Initial Apr 2013)* Residential
66 Senthil Thiyagarajan, Esakki Sakthi. A Yearly Sponsorship Nov 2013 Special Ed
67 Venkat, Esakkimuthu Endownment Oct 2016 Early Intervention
68 Jayashree Subramanian, Esakkimuthu. D Amudhasurabi, Srividya 2006, 2007 Residential
69 Urmila and V.Sagar Sachdev, Esakkirajkumar Endowment Apr-17 Early Intervention
70 Satnam Litt, Ganesh Moorthi Endownment Oct-16 Early Intervention
71 Nathan Sridharan, Ganesh Prabu. P Yearly sponsorship Sep 2015 Special Ed
72 Cadambi Sriram, Mitesh Parikh, Siddarth Krishnakumar, Ganesha Moorthy. R Amudhasurabhi,Srividya,Dhanvanthri Dec 2011, 2004, Aug 2012 Special Ed
73 Sukanya, Unni Raja, Ganesha Moorthy. S 2007 Special Ed
74 A2Z Logistics, Gayathri. R Yearly Sponsorship Sep 2012 Special Ed
75 Shajiraj Nadarajalingam, Geroge Riyance. L Yearly Sponsorship Apr 2009 Residential
76 Shajiraj Nadarajalingam, Giri Dayanandh. S Yearly sponsorship Oct 2011 Special Ed
77 Cadambi Sriram, Dinesh and Kavitha Krishna, Kalpana Sriram, Kavitha Krishna, Gokul K Amudhasurabhi (food, transportation and daily living) & Srividhya (Education related) & Dhanvanthri Apr 2010 & October 2010 & March 2011 Special Ed
78 Kanti & Tara Daya, Guhan Yearly Sponsorship Jun-17 Renewed to June 2020 Early Intervention
79 Sulochana Chandramouli, Hari Selvi. M Endowment May 2014 Early Intervention
80 Vasundhara & Dr. Raj Tuppal, Harish. M Endownment Oct 2013 Special Ed
81 Sunish Uppal, Harish.U Endowment Nov 2018 Early Intervention
82 Ramani Ramakrishnan, Suman and Ramani Ramakrishnan, Haritha. R Yearly Sponsorship June 2015 Residential
83 Anilkumar and Shanthi Menon, Ilakya. E Endowment Oct 2014 Early Intervention
84 Kanti & Tara Daya, Ilaya Subash Yearly Sponsorship June 2017 Early Intervention
85 Anilkumar and Shanthi Menon, Vasundhara and Dr. Raj Tuppal, Indhumathi A Amudhasurabhi, Srividya,Dhanvanthri 2009*, 2010**, June 2011*** Special Ed
86 Anilkumar and Shanthi Menon, Indhurani. P Endowment May 2014 Early Intervention
87 Jaikumar Chinnakonda, Indira. M Yearly Sponsorship Nov 2009 Special Ed
88 Anilkumar and Shanthi Menon, Isaivani Endowment Jun 2017 Early Intervention
89 Anilkumar and Shanthi Menon, Iyappan Endownment July 2014 (Initial Nov 2013) Early Intervention
90 Shajiraj Nadarajalingam, Iyappan. C Yearly Sponsorship Mar 2015 Special Ed
91 HCI, Iyappan. G 1997 Residential
92 Georgina Roche, Iyyapan. T Amudhasurabhi 2004 Special Ed
93 Shyam Nagarajan and Subha Shyam, Jaghadesh Endowment Nov 2018 Early Intervention
94 Shajiraj Nadarajalingam, Janarthanan. M Yearly Sponsorship Mar 2011–Aug 2014 (Initially 2010) Special Ed
95 Latha Sukumar, Mitesh Parikh, Janishya. J Amudhasurabhi (Food, Transportation and Daily Living), Srividya (Education related) 2010 (original sponsorship started in 2009), Mar 2012 Special Ed
96 Shajiraj Nadarajalingam, Jayaram. S Yearly Sponsorship Dec 2013 Residential
97 Mani Srinivasan Madabusi, Jeeva Midhra Yearly Sponsorship Jun-17 Renewed to June 2018 Early Intervention
98 Shajiraj Nadarajalingam, Jegadesh July 2017 July 2016 Early Intervention
99 Shajiraj Nadarajalingam, Jegadeswaran. R.V 2009 Special Ed
100 Anu Panchapakesan, Vivek, Jegan. M 1995 Residential
101 Meena Suppiah, Unni Raja, Jesuraj. R Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Dec 2015 Special Ed
102 MS Krishnan, Jeswanth Endowment (Dhanvantri) Feb 2018 Special Ed
103 Chandrika and Shantaram, Lalitha Shankaran, Merle Jacob, Shantaram, Vasundara Srinivasan, Jeya Bharathi Amudhasurabhi,SriVidya,Dhanvanthri 2010 Special Ed
104 Kishore, Jeyalakshmi. S 1999 Residential
105 Shyam Shankar, Joshuva M Endowment Dec-13 Early Intervention
106 Shajiraj Nadarajalingam, Jothi Ram S Yearly Sponsorship Sept. 2009 Renewed to Sep 2018 Special Ed
107 Shajiraj Nadarajalingam, Jothi. S Yearly sponsorship Nov 2011 Special Ed
108 Anil Kotecha, Jothika Sri Yearly Sponsorship July 2017 initially in Nov 2016 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
109 Kanti & Tara Daya, Kabi Sudhan Yearly Sponsorship June 2018 Renewed upto June 2020 Early Intervention
110 Kandavel, Kabilan. A Endownment June 2015 Early Intervention
111 Yegappan Dr, Kabilan. M Amudhasurabhi Dec 2015 Special Ed
112 Amar Amarnath, Kala Yearly Sponsorship Dec-16 Renewed to Dec 2018 Early Intervention
113 Gita Sankaran, Peter Maschi, Kalai Selvam. K AmudhaSurabhi,Srividya Dec 2013, (initially 1995) Nov 2015 Special Ed
114 Shajiraj Nadarajalingam, Kalai Selvam.M Yearly Sponsorship Sep 2018(initially in Dec 2012) Renewed to March 2019 Special Ed
115 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri, Kalai Selvi Endownment Nov 2017 Early Intervention
116 Anil Kotecha, Kaleeswaran R Yearly Sponsorship Nov 2016 Early Intervention
117 Malini Giridhar, Kaliammal. S Amudhasurabhi Feb 2014 Special Ed
118 Shajiraj Nadarajalingam, Kalyani. R Yearly Sponsorship Dec 2012 Special Ed
119 Sugantha and R. K. Moorthy, Kanishka Endownment Oct 2014 Early Intervention
120 Suresh and Shobha Raman, Kanishka Veni. S Endownment Nov 2014 Early Intervention
121 Kishore, Karthick. S.P Yearly Sponsorship 2005 Residential
122 Anilkumar and Shanthi Menon, Dr. & Mrs. Valliappan, Sarla Bhuta, Karthick.G Amudhasurabhi,Srividya,Dhanvanthri Sep 2018(initially in 2009,May 2012,Sep 2012) Special Ed
123 Shajiraj Nadarajalingam, Karthiga Yearly sponsorship 2016 Early Intervention
124 Kanti & Tara Daya, Karthik Yearly Sponsorship Oct 2017 initially in June 2017 Renewed to June 2020 Early Intervention
125 Seth Sundar, Karthik M Endownment Nov 2016 Early Intervention
126 Kandavel, Karthik Raja. M Endownment Sep 2016 Early Intervention
127 Latha Sukumar, Karthik. K 2003 Special Ed
128 Meena Suppiah, Karthika. P 2003 Special Ed
129 Anilkumar and Shanthi Menon, Karthikayani Endowment July 2017 initially in June 2016 Early Intervention
130 Cadambi Rangarajan, Karthikeyan A Dhanvanthri, Srividya Mar 2018 (Jan 2016 Initial) Special Ed
131 Shajiraj Nadarajalingam, Karthikeyan. P Yearly Sponsorship Oct 2010 Special Ed
132 Shanthi Menon, Karthikeyan. S Amudhasurabhi 2009 Special Ed
133 Mitesh Parikh, Kathirvel. M Endownment Nov 2013 Early Intervention
134 Shantha Sathi, Kavinaya Endowment Dec 2017 Early Intervention
135 Srinath V Iyer, Kavitha. T Yearly Sponsorship Dec 2013 Special Ed
136 Mitesh Parikh, Kaviya. S Amudasurbhi, Srividya June 2015 Residential
137 Anilkumar and Shanthi Menon, Dr. & Mrs. Valliappan, Sarla Bhuta, Keerthana K Amudhasurabhi,Srividya,Dhanvanthri 2009, May 2012, Sep 2012 Special Ed
138 Shajiraj Nadarajalingam, Keshava Petchi Raj. A Yearly Sponsorship Oct 2010 Special Ed
139 Shajiraj Nadarajalingam, Kishore. G Yearly sponsorship July 2011 Special Ed
140 Sathya Krishnakumar, Krishnapriya. A Endownment Feb 2014 Early Intervention
141 Shajiraj Nadarajalingam, Kumar. M Yearly Sponsorship Dec 2013 Special Ed
142 Cadambi Rangarajan, Vamini Selvanandam, Lakshmi. S AmudhaSurabhi,SriVidya 2008,2009 Special Ed
143 Shajiraj Nadarajalingam, Lameena. S Yearly Sponsorship July 2010 Residential
144 Shajiraj Nadarajalingam, Lawrance.R Yearly Sponsorship Sep 2018 (initially in Sep 2009) Renewed to March 2019 Special Ed
145 Cadambi Sriram, Sugantha and R. K. Moorthy, Vamini Selvanandam, M. Siva Sakthivel Amudhasurbi,Srividya,Dhanvanthri Sep 2017 Special Ed
146 Sarada Prasad Dr., Madasamy. R Amudhasurabi 2001 Residential
147 Arun Luthra, Madevi Vetri M Endowment Nov 2016 Early Intervention
148 Shajiraj Nadarajalingam, Madhu Balan. M Yearly Sponsorship July 2010 Special Ed
149 Dr. Prema, Madhu Sudhakar. M Endownment Oct 2014 Early Intervention
150 Kishore, Renu Chatlani, Magenthiran. M V Yearly Sponsorship Dec 2012 Residential
151 Malini Giridhar, Maha Shree Endowment Nov 2016 Early Intervention
152 Anilkumar and Shanthi Menon, Mahalakshmi Endowment July 2017 initially in May 2014 Early Intervention
153 Arun Kapoor, Mahalakshmi Endownment Dec 2017 Early Intervention
154 Shajiraj Nadarajalingam, Mahalakshmi. M Yearly Sponsorship Dec 2012 Residential
155 Shajiraj Nadarajalingam, Maharaja. D Yearly Sponsorship Aug 2014 Special Ed
156 Meena and B. Srinivasan, Maharani. G Endownment May 2015 Early Intervention
157 Janani Chandran, Mahaswamini Endowment Nov 2018 Early Intervention
158 Shajiraj Nadarajalingam, Mahendran. M Yearly Sponsorship Apr 2010 Special Ed
159 Shajiraj Nadarajalingam, Mala. N Yearly Sponsorship Apr 2008 Special Ed
160 Shantha Sathi, Malairasan Endownment Jan 2018 initially in Dec 2017 Early Intervention
161 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri, Malathi G Endownment Oct 2016 Early Intervention
162 Shajiraj Nadarajalingam, Malathi. M Yearly Sponsorship July 2010 Residential
163 Shajiraj Nadarajalingam, Malathi. P Yearly sponsorship Apr 2010 Special Ed
164 Angelika Sellick, Mitesh Parikh, Malu. V Amudasurabhi (Food, Transportation and Daily Living), Srividya (Education) 2009, Jan 2012 Residential
165 N Subramaniyan, Manikandan S Endownment Nov 2016 Early Intervention
166 Shajiraj Nadarajalingam, Manikandan. P Yearly Sponsorship July 2010 Special Ed
167 Meena and B. Srinivasan, Manish Endownment Jan 2018 initially in Dec 2017 Early Intervention
168 Siddarth Sankaran, Manjubala K Endownment Nov 2016 Early Intervention
169 Malini Giridhar, Manoj K Endowment Nov 2016 Early Intervention
170 Cadambi Sriram, R. K. Moorthy, Vamini Selvanandam, Margaret. L AmudhaSurabhi,SriVidya 2003,Dec 2012, Dec 2012 Special Ed
171 Sugantha and R. K. Moorthy, Margeret Crazy Endownment July 2017 initially in Oct 2014 Early Intervention
172 Ramesh Santhanam, Mari Muthu. P Yearly Sponsorship Dec 2013 Special Ed
173 Shajiraj Nadarajalingam, Mari Selvam Yearly Sponsorship Sep 2016 Renewed to March 2018 Special Ed
174 HCI, Mari Selvam. M Amudhasurabhi Dec 2012 Residential
175 HCI, Mariammal. S 1998 Residential
176 HCI, Mariappan. S Amudhasurabi 1998 Residential
177 Pon Sivaji, Maridurai. M Amudhasurabhi 2003 Residential
178 Chitra and Kunal Shah, Marisamy Endowment July 2017 initially in Sep 2014 Early Intervention
179 Anilkumar and Shanthi Menon, Mariselvam. K Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri 2007,2010,2010 Residential
180 Mark Boyko, Mr. K.N. Venkatraman, Ms. Madhavi and Mr. K.N. Venkatraman, P.I. Arasu, Mariswari. K Amudhasurabhi, Sri Vidya, Dhanvanthri Dec 2012, Dec 2013, Dec 2013 Residential
181 Annette Wilde, Marteen Yearly Sponsorship Nov 2018 Early Intervention
182 Sugantha and R. K. Moorthy, Mathi Akash Endowment Apr 2014 Early Intervention
183 V.I. Lakshmanan, Mathivarsha M Endowment Nov 2016 Early Intervention
184 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri, Maya Ashika Endowment Dec 2018 Early Intervention
185 Shajiraj Nadarajalingam, Menaka M Yearly Sponsorship Dec 2012 Renewed to June 2018 Special Ed
186 Moen Pedersen, Methra. R Yearly Sponsorship 2010 Residential
187 Ananth Padmanabhan, Mitesh Parikh, Nargiz Daya, Mohamed Anush K Amudhasurabhi, Sri Vidya & Dhanvanthri Dec 2011*, 2010**, 2008*** Residential
188 Mitesh Parikh, Mohamed Arafath. B Endownment Nov 2013 Early Intervention
189 Aarthi Sankaran and Satish Artham, R.K.Murthy, Sarada Prasad Dr., Satish Artham, Mohamed Bazith Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri June 2016 Residential
190 Shajiraj Nadarajalingam, Mohamed Danish. M Yearly Sponsorship Apr 2009 Special Ed
191 Shajiraj Nadarajalingam, Mohamed Fazil.A Yearly Sponsorship Sep 2018 (initially in Aug 2012) Renewed to March 2019 Special Ed
192 Mandayam Sriram, Mohamed Hasik Yearly Sponsorship June 2017 Early Intervention
193 Shajiraj Nadarajalingam, Mohamed Ismail. M Yearly Sponsorship Apr 2009 Special Ed
194 Jaikumar Chinnakonda, Mohamed Majeeth. M Yearly Sponsorship Jan 2015 Special Ed
195 Nargiz Daya, Mohamed Mavuthu. P Amudhasurabhi 1998 Special Ed
196 Axis Pharmacy, Mohamed Meeran. A Amudhasurabhi 2005 Special Ed
197 Ramani Ramakrishnan, Suman and Ramani Ramakrishnan, Mohamed Reyas. S Yearly Sponsorship July 2010 Residential
198 Shajiraj Nadarajalingam, Mohamed Thameem. A Yearly Sponsorship Mar 2011 Special Ed
199 Sindhu Suppiah, Mugilarasu. T Endowment April 2017 Early Intervention
200 Prema Vaidynanathan, Raj Shunmugavelu, Muppudathi. S AmudhaSurabhi (food, transportation and daily living), Srividya (Education). Apr 2013, 2013 Residential
201 Shajiraj Nadarajalingam, Murugan. M Yearly Sponsorship Apr 2010 Residential
202 Anusha Raghuraman, Malini Giridhar, Murugeswari M Amudhasurabhi*, Srividya** Feb 2014*, (initally 2000) Nov 2015** Special Ed
203 Shajiraj Nadarajalingam, Muthu Bhavani A Yearly Sponsorship Nov. 2009 Renewed to Dec 2017 Special Ed
204 PERRY CHANDRASEKAR, Muthu Kannan T Amudhasurabhi,Srividya June 2013*, (initally 1998) Nov 2015** Special Ed
205 Shajiraj Nadarajalingam, Muthu Krishnan R Yearly Sponsorship Dec 2012 Renewed to Dec 2017 Special Ed
206 Sundra Rajan, Muthu Raj. S Endowment Nov 2013 Special Ed
207 HCI, Muthukumar. S Amudhasurabhi Residential
208 Shajiraj Nadarajalingam, Muthukumar. S T Yearly Sponsorship Nov 2011 Residential
209 Kalavathi Sarma, Muthulakshmi. R Yearly Sponsorship Dec 2012 Residential
210 Arun Kapoor, Muthumari. M Amudhasurabhi 2007 Residential
211 Peter Maschi, Muthumari. P Amudhasurabhi 2007 Special Ed
212 Mitesh Parikh, Muthumari. T Amudhasurabhi 2008 Special Ed
213 Gita Sankaran, Muthusamy. M Amudasurabi 2007 Residential
214 Shajiraj Nadarajalingam, Nasrin Shipana. K Yearly Sponsorship May 2011 Special Ed
215 R.K.Murthy, Navindramoorthi Endowment Apr-17 Early Intervention
216 Shajiraj Nadarajalingam, Nelopar Nisha. M Yearly Sponsorship Dec 2013–Aug 2014(Initially May 2011) Special Ed
217 Vasundhara & Dr. Raj Tuppal, Nirmal Kumar Endowment Sept. 2018 Early Intervention
218 Saradha and V.I. Lakshmanan, Noor Jamila. K Endownment Oct 2014 Early Intervention
219 Shruthi Bhalla, ULRICH VORPAHL, P. Paysalya Amudhasurabhi, Sri Vidya 2008,2010 Special Ed
220 Anilkumar and Shanthi Menon, Padaiveetammal Endownment June 2016 Early Intervention
221 Shajiraj Nadarajalingam, Padma Priya. A Yearly Sponsorship Apr 2010 Residential
222 Shajiraj Nadarajalingam, Padmadevi. M Yearly Sponsorship Apr 2010 Residential
223 Cadambi and Kalpana Sriram, Palavesamuthu Endowment Dec-17 Early Intervention
224 Nargiz Daya, Parameswari. T Amudhasurabhi 2008 Special Ed
225 Shajiraj Nadarajalingam, Parandhaman. B Yearly Sponsorship July 2010 Residential
226 Mitesh Parikh, Parthasarathy. P Srividya 2008 Residential
227 Dinesh and Kavitha Krishna, Pattammal Endownment Oct 2014 Early Intervention
228 Sacha and Shelly Ghai, Pattu Selvi Endownment July 2017 initially in Jan 2013 Early Intervention
229 Dr. Shankar Vaidyanathan, Gita Sankaran, Patturaj. K Amudhasurabi, Sri Vidya 2008, 2010 Residential
230 Karim Ladak, Pavishni S Endowment Oct-17 Early Intervention
231 Jayashree Subramanian, Nara Manickam, Petchikumar S Amudhasurabhi,Srividya, Dhanvanthri 2009, Dec 2012, Dec 2012 Special Ed
232 Shajiraj Nadarajalingam, Pon Alex. M Yearly Sponsorship Dec 2013 Special Ed
233 Kanti & Tara Daya, Poopathi Yearly Sponsorship June 2018 Renewed upto June 2020 Early Intervention
234 Lakshmi Balasubramanyan, Poovammal. S Yearly Sponsorship June 2011 Residential
235 Friends & Families of Meena B. Srinivasan, Pounprasad Endowment Jul-16 Early Intervention
236 Panchapakesans, Pradeep M Amudhasurabhi June 2016 Residential
237 Shantha Sathi, Pravanya Endownment Dec 2017 Early Intervention
238 Shajiraj Nadarajalingam, Praveen Yearly sponsorship July 2017 initially in Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
239 Srinath V Iyer, Pravin Raj.G Yearly Sponsorship Sep 2018 (initially in Dec 2013) Renewed to March 2019 Special Ed
240 Anilkumar and Shanthi Menon, Pridhika Endowment July 2017 initially in Oct 2014 Early Intervention
241 Shajiraj Nadarajalingam, Puvarasi July 2017 2016 Early Intervention
242 Anilkumar and Shanthi Menon, Janani Subramanian, Mitesh Parikh, Rajadurai. M Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri 2007, 2010 (Nov) ,January 2011 Residential
243 Shajiraj Nadarajalingam, Rajaguru. M Yearly Sponsorship Oct 2010 Residential
244 Meena Suppiah, Rajesh Endowment Oct?2016 Early Intervention
245 Shajiraj Nadarajalingam, Rakshitha. E Yearly sponsorship Oct 2011 Special Ed
246 Mitesh Parikh, Ram Prasath. S Endownment Nov 2013 Early Intervention
247 Mr. K.N. Venkatraman, Ms. Madhavi and Mr. K.N. Venkatraman, Ramakrishnan. R 2002 Residential
248 Anilkumar and Shanthi Menon, Ramalakshmi. G Endownment June 2013 Early Intervention
249 Mitesh Parikh, Ramar. M 2005 Special Ed
250 Raj Kandiah, Ramesh. M Amudhasurabhi,Srividya 2004 Special Ed
251 Meena and B. Srinivasan, Ramprasad. S Endowment Nov 2015 Early Intervention
252 Cadambi and Kalpana Sriram, Mitesh Parikh, Rangeela Amudhasurabi, Srividya 2007 Residential
253 Sacha and Shelly Ghai, Rani. P Endownment July 2014 (Initial Jan 2013 for Siva Karthika) Early Intervention
254 Chandramouli Ganesan, Ranjana Yearly Sponsorship Nov 2016 Early Intervention
255 Georgina Roche, Sakthi. K Amudhasurabhi Dec 2012 Special Ed
256 Shajiraj Nadarajalingam, Sakthi. S Yearly Sponsorship Nov 2009 Special Ed
257 Axis Pharmacy, Siddarth Sankaran, Sakthivel. I Dhanvanthri(Providing for medical & rehabilitation),Amudasurabhi(providing for food) 2004,2008 Special Ed
258 Mitesh Parikh, Shanthi Menon, Siddarth Sankaran, Sakunthala. M Amudhasurahi,Srividya,Dhanvanthri 2009, 2010, Aug 2012 Special Ed
259 Shajiraj Nadarajalingam, Sangeetha. M Yearly Sponsorship Oct 2010 Residential
260 Girijs and V.S. Ananthanarayanan, Sangeetha. N Srividya & Dhanvanthri 2008, Dec 2012 Special Ed
261 Robyn and Robert Seona, Sankara Gomathi. E Yearly sponsorship 2010 Residential
262 Yegappan Dr, Sankaramoorthy. A Amudhasurabhi 2009 Special Ed
263 Sarada Prasad Dr., Santhanapandi. K Amudhasurabhi 2009 Residential
264 Nara Manickam, Santhiya. M Yearly Sponsorship Jan 2013 Special Ed
265 Kalavathi Sarma, Santhiya. N Yearly Sponsorship March 2011 Residential
266 Sunish Uppal, Santhosh Endownment May-16 Early Intervention
267 Kalpana, Saran. S Endownment Oct 2014 Early Intervention
268 Meena and B. Srinivasan, Saravanan Endowment Dec 2017 Early Intervention
269 Nithila Shyam, Shyam Nagarajan and Subha Shyam, Sarojini Endownment Oct 2016 Early Intervention
270 Cadambi Rangarajan, Sathish Muthukumar. A Dhanvanthri, Srividya Jan 2016 Special Ed
271 Shajiraj Nadarajalingam, Sathya Yearly Sponsorship July 2017 initially in July 2016 Renewed to June 2018 Early Intervention
272 Mitesh Parikh, Savay Shri. P Endownment Nov 2013 Early Intervention
273 Shyam Nagarajan and Subha Shyam, Seethalakshmi. R Endownment Oct 2013 Early Intervention
274 Meena and B. Srinivasan, Selvapushpam Endowment Nov 2014 Early Intervention
275 Shajiraj Nadarajalingam, Selvarani Yearly sponsorship 2016 Early Intervention
276 Annam Ganesan, Peter Maschi, Sulo Krishnamoorthy, Shahul Hameed. A Amudhasurahi,Srividya,Dhanvanthri 2008,2008,DEC 2012 Special Ed
277 B.Srinivasan, Shajith. M Endownment Dec 2012 Early Intervention
278 Shajiraj Nadarajalingam, Shanmuga Priya Yearly sponsorship Aug 2014 Special Ed
279 Aarthi Sankaran and Satish Artham, Dr. Shankar Vaidyanathan, Gita Sankaran, Shanmugasundaram Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri 2008, August 2012 Residential
280 Peter Maschi, Shanthi. C Amudhasurabhi 1999 Residential
281 Meena and B. Srinivasan, Shenaga Shalini Endowment Dec 2017 Early Intervention
282 Gita Sankaran, Shenbaga Devi. M Amudhasurabhi 2004 Special Ed
283 Meena Suppiah, Unni Raja, Siranjeevi Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Dec 2013 Special Ed
284 Meena and B. Srinivasan, Siva Balan Endowment Oct 2018 Early Intervention
285 Sacha and Shelly Ghai, Siva Karthika. M Endownment Jan 2013 Early Intervention
286 Jaikumar Chinnakonda, Sivajothi Yearly Sponsorship Sep 2016 Renewed to Feb 2018 Special Ed
287 Anilkumar and Shanthi Menon, Sivakumar Endownment June 2016 Early Intervention
288 Cadambi Sriram, Mitesh Parikh, Siddarth Krishnakumar, Sivasailam Amudhasurabhi, Srividya, Dhanvanthri Dec 2013 Special Ed
289 Shantha Sathi, Sree Kavin Kumar Endowment Nov 2018 Early Intervention
290 Shajiraj Nadarajalingam, Sri Harini. K Yearly Sponsorship Nov 2009 Special Ed
291 Arun Kapoor, Vasundhara and Dr. Raj Tuppal, Srikanth C J Amudhasurabhi,Srividya Oct 2013*, (initally 2005) Nov 2015** Special Ed
292 Latha Sukumar, Srimuththa M Endowment Nov 2016 Early Intervention
293 Naveen Seth, Sruthiga Endowment Dec-17 Early Intervention
294 Shajiraj Nadarajalingam, Standly Davidson. J Yearly sponsorship July 2010 Special Ed
295 Arun Kapoor, Suba Dharshini Endowment Jan 2018 initially in Dec 2017 Early Intervention
296 Shajiraj Nadarajalingam, Subash Chandra Boss Yearly Sponsorship Sep 2013 Special Ed
297 Shajiraj Nadarajalingam, Subash. K Yearly sponsorship July 2011 Special Ed
298 Srinath V Iyer, Subashini.A Yearly Sponsorship Dec 2013 Renewed to Dec 2017 Special Ed
299 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri, Subhiksha Sri. P Endownment Oct 2016 Early Intervention
300 Shajiraj Nadarajalingam, Sudalai Muthu. S Yearly sponsorship Sep 2009 – July 2014 Special Ed
301 Srini Srinivasan, Sudalai. R Endownment July 2014 (Initial Dec 2012) Early Intervention
302 P.I. Arasu, Sudervel. B Amudhasurabi 2009 Residential
303 Shajiraj Nadarajalingam, Sudharsan S Yearly Sponsorship Apr 2010 Renewed to March 2018 Special Ed
304 Cadambi Sriram, R. K. Moorthy, Vamini Selvanandam, Suganthi. A Amudhasurbhi,Srividya,Dhanvanthri 2005, Dec 2012, Dec 2012 Special Ed
305 Anilkumar and Shanthi Menon, Suji. J Endowment May 2014 Early Intervention
306 Mark Boyko, Suji. S Endownment Oct-14 Early Intervention
307 Kanti & Tara Daya, Sujith Kannan Yearly Sponsorship July 2017 initially in Nov 2016 Renewed to Nov 2019 Early Intervention
308 Shajiraj Nadarajalingam, Sujith. R Yearly Sponsorship June 2014 Special Ed
309 Nargiz Daya, Sumithra. M Amudhasurabhi December 2013 Special Ed
310 Anilkumar and Shanthi Menon, Vasantha Valliappan, Sundar S Amudhasurabhi Endownment (2009), Sri Vidya (Transferred from Padithurachi (2002)) Endownment,Dhanvanthiri Endownment 2009, 2009, May 2012 Special Ed
311 Shajiraj Nadarajalingam, Suresh. B Yearly Sponsorship Oct 2010 Residential
312 Robert Stenstrom, Susmitha. P Yearly Sponsorship Oct 2014 Early Intervention
313 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri, Suthershanan Endownment Mar 2017 Early Intervention
314 Krishnan Parameswaran, Suvaika Endowment Dec-17 Early Intervention
315 Axis Pharmacy, HCI, Sashidhar Eranki, Syed Oli Bathusa. A Amudhasurabhi,Srividya,Dhanvanthri 2008,Dec 2012, Dec 2012 Special Ed
316 Mitesh Parikh, Thamarai Selvan. S Endownment Nov 2013 Early Intervention
317 Gita Sankaran, Muralidharan, Shilpa Parikh, Thanga Sudali V Srividya*, Dhanvanthiri** & Amudhasurabhi*** 2008*, 2008** (initally 2004) & Nov 2015*** Special Ed
318 R. K. Moorthy, Thangaraj. K Amudhasurabi 2009 Residential
319 Mr. K.N. Venkatraman, Ms. Madhavi and Mr. K.N. Venkatraman, Thaslima Banu. M Amudhasurabhi 2006 Residential
320 Latha Sukumar, Ramani Ramakrishnan, Suman and Ramani Ramakrishnan, Thathabeer. R Amudhasurabhi, Srividya 2008,(initially 1998) Nov 2015 Special Ed
321 Shruthi Bhalla, Thavamani. G Amudhasurabhi 2004 Special Ed
322 Anilkumar and Shanthi Menon, Thilagavathi. N Amudhasurabhi 2008 Residential
323 Arun Kapoor, Vaikundakala. K Amudhasurabi 2002 Residential
324 R. K. Moorthy, Vaira Sriyan Endowment Nov 2018 Early Intervention
325 Moveo Sport & Rehab Centre, Vancouver, Vasanthkumar. M Yearly Sponsorship Dec 2009 Residential
326 Chitra and Kunal Shah, Vedhika. S Endownment Sep 2014 Early Intervention
327 Jim Simpson, Veldurai Yearly Sponsorship Dec-16 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
328 Shajiraj Nadarajalingam, Venkatesh M Yearly Sponsorship Aug 2014 Renewed to Sep 2018 Special Ed
329 Shajiraj Nadarajalingam, Venkatesh. G Yearly Sponsorship Feb 2011 Special Ed
330 Latha Sukumar, Vettriselvan G Endowment Nov 2016 Early Intervention
331 Naveen Seth, Peter Maschi, Vibish Muthumanikam. G Amudhasurabhi,Sriviyda Dec 2014, (initially 1999) Nov 2015 Special Ed
332 Amar Amarnath, Vignesh Yearly Sponsorship Dec-16 Renewed to Dec 2020 Early Intervention
333 Siddarth Sankaran, Vignesh. S Endownment Oct 2014 Early Intervention
334 Shanthi Menon, Varsha and Gaurang Shah, Vijaya Malika. P Amudhasurabhi,Srividya Dec 2012,(initially 2004),Nov 2015 Special Ed
335 Chandramouli Ganesan, Vikneshwari Yearly Sponsorship July 2017 initially Nov 2016 Renewed to Nov 2018 Early Intervention
336 Anilkumar and Shanthi Menon, Waseem. N Endowment Nov 2013 Early Intervention
337 Varadharajan Kidambi, Wilson Bass A Endownment Aug-14 Early Intervention
338 P.I. Arasu, Yasin. A Amudhasurabi 2006 Residential
339 Dinesh and Kavitha Krishna, Yathinesh Rahuram. R Endownment Nov 2013 Early Intervention
340 Shajiraj Nadarajalingam, Yesli Yearly sponsorship July 2017 initially June 2016 Renewed to June 2018 Early Intervention